Výběrové řízení na dodávku technologie pro projekt Dohledové centrum VIZOR

IPO SECURITY s.r.o. (IČ 48400858) uspělo s žádostí o dotaci na projekt „Dohledové centrum VIZOR“ v rámci podprogramu „Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje“ vypsaném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

V souvislosti s tímto projektem vypisujeme výběrové řízení na dodávku technologie dohledového centra. Nabídky se přijímají do 14 hod. dne 30.9.2014.

Zadání si stáhněte zde: soubor „Dohledové centrum VIZOR výběrové řízení dodávka technologie.pdf“

Tabulku k nacenění si stáhněte zde: soubor „VIZOR zadávací tabulka.xls“