Divize Fyzická ochrana

Služby divize Fyzická ochrana poskytujeme zejména
firmám, úřadům a organizacím.

Divize Fyzická ochrana poskytuje bezpečnostní služby založené na fyzickém střežení prostřednictvím bezpečnostních pracovníků – vrátných, hlídačů, strážných, recepčních, informátorů, operátorů kamerových systémů, pochůzkářů, psovodů, členů motohlídek a zásahových jednotek a dalších.

Ostraha průmyslových areálů, úřadů, kancelářských budov, obchodních center, vysokoškolských areálů, stavenišť, zdravotnických zařízení, historických památek, osob, převozy hotovostí a cenin, zásahové jednotky, bezpečnostní a pořadatelské služby při společenských, sportovních a kulturních událostech
kontaktní ostraha (patrola) – kontroly objektů motohlídkou nebo pěší hlídkou.

Pro potřeby divize Fyzická ochrana byl zřízen dispečink, což je pracoviště s nepřetržitým provozem, obsluhované dispečerem. K základním povinnostem dispečerů patří:
provádět ověřování nástupů směn na jednotlivých objektech, v případě neobsazení směny zajistit zástup
soustředit z jednotlivých střežených objektů informace o mimořádných událostech a způsobu jejich řešení, případně operativně rozhodovat o způsobu řešení dané situace a informovat dotčené kontaktní osoby
přijímat informace o kontrolách provedených inspektory výkonu služby
o výkonu služby vést protokol: Svodku událostí

Standardní součástí naší služby je zpracování vstupního bezpečnostního posouzení a návrh interních pravidel pro činnost našich pracovníků v rámci střeženého objektu, včetně způsobu ošetření mimořádných událostí.