Náhradní plnění 2016 

Co to je náhradní plnění?

Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. § 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platí pro všechny firmy a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.

Pro splnění tzv. povinného podílu existují tři způsoby:

  • zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením v poměru min. 4% k celkovému počtu zaměstnanců,
  • odebrat výrobky či služby od poskytovatelů náhradního plnění, tj. zaměstnavatelů s podílem OZP vyšším než 50%,
  • odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP (aktuálně 64.758 Kč).

Co není náhradní plnění?

Náhradní plnění z chráněného trhu práce může být poskytnuto subjektem zaměstnávajícím min. 50% OZP pouze na vlastní výrobky nebo služby, což ve většině případů nejsou kancelářské potřeby, drogerie, ochranné pomůcky apod., které subjekt nabízející náhradní plnění sámnevyrábí, ale pouze přefakturovává.

Na trhu však stále existuje řada subjektů poskytujících náhradní plnění na komodity a služby, které samy nevyrábějí či neposkytují. Odpovědnost za nedostatky v náhradním plnění však vždy leží na straně jeho odběratele!

Limit náhradního plnění

Objem náhradního plnění pro rok 2016 představuje částku 932.508 Kč za každého zaměstnance OZP v přepočteném stavu. Je stanoven výší 36-ti násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Do tohoto limitu může poskytovatel náhradního plnění poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky, a to v součtu všem svým odběratelům.

Smlouva o poskytování náhradního plnění

Daňové doklady již nejsou automaticky potvrzením o náhradním plnění! Nyní již musíte mít limit náhradního plnění smluvně sjednán. Stáhněte si návrh Smlouvy o poskytování náhradního plnění pro rok 2015.

Další informace

Vyčerpávající informace o náhradním plnění naleznete na stránkách Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, jíž jsme členem.

Řešení náhradního plnění 2016

Firmy Hana Nováčková IPO a IPO - STAR s. r. o. jako významní poskytovatelé náhradního plnění disponují značným limitem a nabízí Vám řešení náhradního plnění v roce 2016. Obraťte se na nás!

Kontakt

Ing. Patrik Kubečka

tel. 596 693 618, kubecka@ipo.eu

 
 

Více o náhradním plnění se můžete dozvědět na webu www.nahradniplneni.cz Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, jejímž je firma Hana Nováčková IPO členem.