Správa a údržba

Nejmladší divize Skupiny IPO poskytuje komplexní služby v rámci správy a údržby budov a areálů. Snažíme se pokrýt co největší množství služeb při zachování maximální možné kvality.

 • management náhradních dílů a energetický management
 • optimalizace lidských zdrojů, dodávky agenturních zaměstnanců
 • provoz technologických velínů budov a areálů
 • rozúčtování nákladů na energie a služby
 • desinfekce, desinsekce, deratizace
 • péče o zeleň, zahradnické služby a úklid venkovních ploch
 • zimní údržba – úklid sněhu z komunikací včetně úklidu sněhu ze střech a odstraňování rampouchů mytí skleněných fasád a další výškové práce
 • odpadový management – dodání odpadních nádob, lisů na odpad, zpracování postupů pro nakládání s odpady, školení odpovědných zaměstnanců, zajištění dotřiďování, sjednání výhodné smlouvy se společností na odvoz a zpracování odpadu
 • požární ochrana – poradenství, dokumentace, dodávky hasicích přístrojů, servis a revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů, postupy při evakuaci, organizace cvičných poplachů, bezpečnost a ochrana zdraví
 • technická správa budov a majetku – kontrolní činnost stavební části budovy, reklamace stavby u zhotovitele, příprava podkladů pro uplatnění smluvních sankcí, údržba a opravy, plánované kontrolní a údržbové činnosti technologických zařízení, vedení technické dokumentace budov, kontrola a aktualizace provozních řádů technologických zařízení, vyhodnocení stavu objektu a zařízení, plán oprav, zajištění revizí, technických a servisních prohlídek a prací
 • správa orientačních systémů, návrh a dodávky orientačních systémů
 • třídění došlé pošty, odnos pošty
 • telekomunikační provoz – operátor telefonní ústředny, správa rozvodů (změny na koncových zařízeních, změny oprávnění, přepojení linky), administrace databáze pro operátora, zpracování telefonního seznamu, podklady pro rozpočítání nákladů na jednotlivé uživatele
 • údržba a drobné opravy nábytku a interiérového vybavení
 • provoz copy centra, včetně možnosti dodání zařízení
 • dodávky a doplňování hygienických potřeb (toaletní papír, papírové ručníky, tekutá mýdla, ubrousky apod.)
 • zajištění provozu bister, jídelen, restaurací a kaváren včetně služeb cateringu při poradách, jednáních a konferencích
 • event servis – organizace dnů otevřených dveří, firemních akcí, koncertů apod. (pořadatelská služba, služby hostesek, zdravotnická služba, požárník, pronájem pódií, světel, ozvučovací techniky i s obsluhou apod.)

Další služby z oblasti Facility Managementu je možné zajistit na vyžádání.