Kvalita a garance

ISO 9001:2001

Našim cílem je poskytování služeb na co nejvyšší úrovni, v nejlepší kvalitě. Proto jsme se rozhodli zavést systém managementu jakosti již v roce 2002. V roce 2006 jsme obhájili recertifikační audit u TÜV Slovakia a jsme držitelem certifikátu systému kvality v oborech Pátrací a bezpečnostní služby a Služby průmyslového čištění. Registrační číslo certifikátu je Q 0145-1.

Certifikát NBÚ

Dne 23. 6. 2004 vyhověla společnost IPO SECURITY s.r.o. podmínkám Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) a získala Potvrzení č. 000692, pro stupeň utajení "VYHRAZENÉ" a Certifikát bezpečnostní způsobilosti č. 000008 pro skladovací kapacity schválené pro bezpečné uložení utajovaných skutečností do úrovně "VYHRAZENÉ". Zařadili jsme se tak mezi několik málo bezpečnostních služeb, které náročné podmínky NBÚ splňují.

Pojištění

Klientům samozřejmě poskytujeme přiměřené ručení za výkon dodávaných služeb. U pojišťovny KOOPERATIVA máme uzavřeno pojištění na tzv. Obecnou odpovědnost, sjednanou pojistnou částku každé z firem skupiny IPO naleznete v sekci Skupina IPO.

Pojištění se rovněž vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou odcizením věci ve střeženém objektu při zajišťování ostrahy majetku. Toto pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 1 mil. Kč.

Pro případ loupežného přepadení při transportech hotovostí má firma Hana Nováčková IPO uzavřenou smlouvu na Pojištění pro případ odcizení se sjednanou částkou 2 mil. Kč.

Upozornění!

Naše pojistka však nenahrazuje pojistku klienta, ten by měl mít v každém případě svůj majetek pojištěn.