Ochrana osob (bodyguarding)

Disponujeme dostatečným počtem speciálně vyškolených a vycvičených zaměstnanců, kteří jsou připraveni kdykoliv nastoupit a zajistit bezpečnost Vaši, či Vašich blízkých. Zaměstnanci pro výkon této náročné služby procházejí permanentním teoretickým i praktickým výcvikem, kde nacvičují chování v krizových situacích, zvyšují svou fyzickou kondici, prochází výcvikem v ovládání motorových vozidel a musí být výbornými střelci.