Speciální služby

Mezi ně patří pátrání po hospodářské kriminalitě uvnitř podniku, bezpečnostní audity a poradenství, kdy tým odborníků zpracovává na základě přání klientů analýzy bezpečnostních rizik, komplexní bezpečnostní studie, projekty fyzické i technické ochrany, dále interní předpisy a směrnice pro ostrahu. Zajišťujeme taktéž bezpečnostní vzdělávání.