Transporty peněz (CIT)

Prováděny jsou speciálně vyškolenými osádkami. Zajišťujeme nejen jednorázové transporty z i do banky, ale také svozy tržeb. Z bezpečnostních důvodů měníme trasy transportů, komunikace s klientem je zajišťována prostřednictvím dohodnutých kódů. Hotovost je uložena ve speciálních bezpečnostních zavazadlech, osádky jsou ozbrojeny krátkými kulovými zbraněmi a vystrojeny balistickými (neprůstřelnými) vestami. Transportovaná hotovost či ceniny jsou po celou dobu transportu od jejího předání po převzetí klientem pojištěny proti loupežnému přepadení.