Zásahové jednotky

Jejich zaměstnanci procházejí permanentním výcvikem, jehož náplní je zvládání zákroků, fyzická připravenost, ovládání motorových vozidel, střelecký výcvik. Kromě provádění zásahů na objektech střežených prostřednictvím PCO posilují fyzickou ochranu střeženého objektu, pokud ji nestačí strážný vyřešit vlastními silami. Podstatným způsobem tím zvyšují účinnost ostrahy.